One Network được khai thác từ App VIKIONE NETWORK list sàn Binance

One Network sẽ list sàn Finance VIKIONE NETWORK tương tự PI NETWORK (Bắt đầu Khai thác từ 20/03/2021)
Năm 2022: One Network chính thức niêm yết sàn BINANCE và Top 6 sàn giao dịch Crypto lớn nhất thế giới
Năm 2023: Cổ phiếu VIKIONE chính thức niêm yết sàn NASDAS
Mã giới thiệu: billcaso
one network