MỞ MỚI VÀ CHI TIÊU QUA THẺ TÍN DỤNG VIB TỪ CHƯƠNG TRÌNH “MUA SẮM THÔNG MINH, HOÀN NGAY TIỀN TRIỆU”

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB và có mức chi tiêu tích lũy tối thiểu trong vòng 30 ngày đầu tiên từ 10.000.000 VNĐ:
 Hoàn đến 500.000 VNĐ khi có từ 5 giao dịch hợp lệ.
 Hoàn đến 1.000.000 VNĐ khi có từ 10 giao dịch hợp lệ.

Chủ thẻ tín dụng có mức chi tiêu tích lũy tối thiểu từ 3.000.000 VNĐ/ đợt:
 Hoàn đến 200.000 VNĐ/đợt khi có từ 5 giao dịch hợp lệ/đợt.
 Hoàn đến 500.000 VNĐ/đợt khi có từ 10 giao dịch hợp lệ/đợt.

Lưu ý: Mỗi Khách hàng được nhận hoàn tiền 01 lần/Đợt khuyến mại tương ứng số lượng giao dịch hợp lệ cao nhất mà Khách hàng đạt được.